WORKSHOP LASEROVÁ BEZPEČNOST

 

Jako vystavovatel jsme se na jaře 2019 zúčastnili výstavy Laserová bezpečnost, kde jsme prezentovali především naše zástěny pro oddělení prodtorů obsahujících pracoviště s laserem.

Zástěnu tvoří kloubová stěna jejíž jednotlivé segmenty jsou osazeny oboustranně montovanými panty, které zajišťují pevné spoje mezi jednotlivými panely a po rozpojení jedné, nebo druhé strany i natáčení v rozsahu +/-90°. Rozpojení i spojení pantu je jednoduché, rychlé a lze ho provádět bez použití nářadí. Pro zajištění stability rámů jsou podle potřeby na rámy instalovány stabilizační příčky. Zástěna umožňuje prostorově variabilní uspořádání.
Ochrana je zajištěna pevnou výplní nebo závěsem instalovaným v rámu zástěny. Všechny použité materiály mají platnou certifikaci dle mezinárodních norem, konkrétně dle EN12254. U všech bezpečnostních zařízení je možné zabudovat jako průhled ochranné okno, které splňuje normy EN60825-1 (DIN EN 207:2009). Součástí každé dodávky ochranného okna je certifikační štítek uvádějící spektrální rozsahy a povolené radiační limity při kterých je možné laserové okno bezpečně používat.

Laserová bezpečnostŠtítek Laser 4Laserová bezpečnost

Laserová bezpečnostLaserová bezpečnostLaserová bezpečnost

Laserová bezpečnostLaserová bezpečnost