12. 12. 2016

Rozšířili jsme pracoviště vstupní a výstupní kontroly pořízením měřidel pro větší rozsah měřených rozměrů. Zajišťujeme tak vstupní i výstupní kontrolu produktů se zvýšenou přesností. Nová měřidla nám umožňují zajistit montáž rámů z hliníkových profilů minimálně ve stupni přesnosti středním mK podle ČSN ISO 2768-1.

 
 

30. 12. 2014

Ukončili jsme realizaci zařízení pro papírenskou výrobu předáním odběrateli. 

 
 

21. 11. 2014

Zahájili jsme realizaci strojního zařízení Lepení pro papírenskou výrobu.

 
 

01. 10. 2014

Zahájili jsme realizaci strojních částí zařízení pro papírenskou výrobu. Obsahují hlavní rám a rámy ohřevu sušícího stroje, stojany odvíjecího válce, plošiny, kryt proti zabránění dosahu k nebezpečným místům.

 
 

09. 09. 2014

Založena společnost APM Engineering, s. r. o., která přebírá všechny činnosti FO Ing. Vladimír Bařina.

 
 

01. 10. 2013

Konstrukční kancelář Ing.Vladimír Bařina Vám představuje nové webové stránky, nové logo, nový design a nový prospekt. Volíme zkratku z písmen charakterizujících naši činnost v celé šíři:
APME
AUTOMATION – AUTOMOTIVE – ALUMINIUM – PROFILES
PARTS – MACHINES – MANUFACTORY – MECHANICAL ENGINEERING