SLUŽBY KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE

Aktuální nabídka

Volná kapacita konstrukční kanceláře v rozsahu plného úvazku jednoho konstruktéra.

Obor: všeobecné strojírenství, automatizace, jednoúčelové stroje, svařované konstrukce a stroje.

Obsah prací:

Stupeň Popis, obsah

Projekční práce

Technologicky funkční řešení, prostorové, rozměrové a výkonové dimenzování, projektové podklady pro konstrukci a statické výpočty

Konstrukční práce

Konstrukční zpracování detailů, vazeb, uložení, spojů atd., dimenzování pevnostní, výkonové. Modifikace stávající dokumentace.
3D modelování, 2D konstruování
Tvorba výrobní výkresové dokumentace a kusovníků.

Technické práce

Zpracování návodů, analýza rizik a další podklady pro ES prohlášení o shodě.
Zpracování návrhové studie, podkladů pro nabídku.
Vytváření dokumentace pro stávají realizované řešení. 3D modelování, 2D konstruování, tvorba výrobní výkresové dokumentace a kusovníků.
Vytváření dokumentace - transformace stávají výkresové dokumentace. 3D modelování, 2D konstruování, tvorba výrobní výkresové dokumentace a kusovníků.

Ceny a další podmínky: předmětem jednání