REFERENCE

 

Ing. Vladimír Bařina ukončil v roce 1986 inženýrské studium na ČVUT v Praze, Fakultě strojního inženýrství, obor přístrojová, automatizační a regulační technika. V následujícíh letech absolvoval praxi v konstrukčních a projekčních odděleních strojírenského podniku a projekční kanceláře. Od roku 1999 pracuje jako samostatný konstruktér.
Uzavírá první významný kontrakt na konstrukční práce s americkou společností HURCO Companies, Inc.. Spolupracuje na projektu obráběcího centra HMMC s použitím inovačních technologií. Projekt probíhal v období 1999-2002.
V dalším období nabízí služby konstrukční kanceláře mimo standardní strojní konstrukce se zaměřením na kompozitní konstrukce.
V roce 2007 přechází na pozici Vedoucí divize KANYA ve společnosti Visimpex a.s.., jako reprezentanta švýcarské společnosti KANYA A.G.. Jedná se o významnou společnost v oboru hliníkových konstrukčních systémů.
V roce 2012 obnovuje činnost vlastní konstrukční kanceláře s cílem nabízet kvalitní a seriózní služby v oblasti konstrukčních a inženýrských prací a také dodávek řešení z hliníkových systémů, dodávek strojů a zařízení. Technická spolupráce se společností KANYA A.G. pokračuje. V roce 2014 zakládá společnost APM Engineering, s. r. o., která přebírá všechny předchozí činnosti.


Významní obchodní partneři od roku 2012:

Fyzikální ústav AV ČR, HiLASE Centrum
Fyzikální ústav AV ČR, ELI Beamlines
Roll4You, s.r.o.
Ranirax Systems s.r.o.
BEEWATEC s.r.o.
DSD-Dostál, a.s.
ifTECH s.r.o.


Významní obchodní partneři v období 1999 – 2007:

HURCO Companies Inc.
Strojtos Lipník a.s.
Almont v.o.s.
Ing.Jiří Knop – projekční kancelář
Zahas s.r.o.
Mespro s.r.o.
KBH s.r.o.
Visimpex s.r.o.
Metso Minerals France