SLUŽBY KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE

 

Vývoj nového produktu-kompletní technická dokumentace

Vaši představu o novém produktu převedeme do kompletní technické dokumentace. Navrhneme varianty řešení, optimalizujeme provedení z ekonomických hledisek, provedeme konstrukční řešení včetně potřebných výpočtů. Vypracujeme výrobní dokumentaci včetně elektro dokumentace pro předání výrobní firmě a průvodní dokumentaci k výrobku, obsahující návody a dokumenty pro vydání ES prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky. ES prohlášení o shodě vydává výrobce nebo osoba uvádějící výrobek na trh.
Samozřejmostí je účast při výrobě prototypu a provedení úprav dokumentace na základě úprav provedených při výrobě.
V případě, že nemáte vlastní možnosti výroby, pak Vám zajistíme výrobu prototypu a výrobku v kusové nebo malosériové výrobě.

Výrobní dokumentace

Máte již svůj produkt technicky vyřešen nebo dokonce vyroben prototyp? Potřebujete vyřešit nebo dokončit dílčí část zařízení? Váš technický návrh převedeme do stupně výrobní dokumentace. U hotového výrobku změříme jednotlivé díly. Při řešení dílčí části budeme vycházet z předané dokumentace hotových částí zařízení nebo provedeme zaměření vyrobeného stavu. Obdržíte výkresovou dokumentaci, případně 3D data které můžete předat výrobě.

Převod dokumentace

Máte původní dokumentaci ručně kreslenou nebo vypracovanou ve starších elektronických formátech? Potřebujete dokumentaci včetně 3D dat, např. pro automatizovanou CAD/CAM výrobu?

Vypracujeme novou dokumentaci včetně 3D dat.

graf

Dokumentaci obdržíte elektronicky v tiskovém formátu pdf. Po dohodě v jiných formátech.
Nabídka obsahuje i dodání výtisků na odpovídajícíh formátech.


  

  

  

  

  

  
Pevnostní analýzy MKPAnalýza vibracíAnalýzy deformací

 

Řezačka papíru

Návrh a zpracování výrobní dokumentace pro jednoúčelové zařízení sloužící k podélnému řezání papíru a k jeho následnému navinutí na kotouče. Papír je odvíjen z role o maximální šířce 800mm a po průchodu linkou je veden do řezačky. Zde je pomocí dvou naváděcích válců nasměrován mezi nožové hřídele. Pomocí řezných nožů je papír rozřezán na pásky, které jsou navíjeny na dva navíjecí válce.
Zařízení se skládá z ocelového základového rámu, na kterém jsou svisle uchyceny dvě masivní boční desky. Do těchto desek jsou uchyceny všechny funkční části stroje. Pohon zajišťuje jeden centrální elektromotor s převodovkou a pomocí řemenových převodů je pohyb rozveden na jednotlivé válce. Provozní řezná rychlost je 20 metrů papíru za minutu a maximální rychlost až 60m/min.
Naší společností byla také zajištěna výroba a expedice stroje.

Model řezačkyBočnice řezačkyHřídel řezačkyVýkres řezačky

     

Sítotiskové nanášení lepidla

Zpracování návrhu a výrobní dokumentace pro nanášení lepidla pomocí rotačního sítotiskového válce. Zařízení je umístěno na hliníkovém montovaném rámu se stavitelnými nožičkami 50-M16-St/Al. Na horní straně rámu je v ložiscích uchycen podpěrný rotační válec a nad ním je umístěn vlastní nanášecí sítotiskový válec. Sítotiskový válec umožňuje příčný posuv až 50mm a pomocí stavitelných šroubů s jemným závitem lze nastavovat také vůli a souosost vůči podpěrnému válci. Pohon obou válců zajišťuje servomotor s převodovkou.

Sítotisk - modelSítotisk - modelSítotisk - výkres sestavy

Dávkovací zásobník

Vypracování výrobní dokumentace pro dávkovací zásobník pro zpracovatelský průmysl. Zařízení bylo navrženo z nerezové potravinářské oceli a bylo určeno k dávkování a míchání zpracovávané směsi.

ZásobníkZásobníkZásobník

ZásobníkZásobník

Svařovací přípravek

Vypracování výrobní dokumentace pro svařovací přípravek. Přípravek zajišťuje správnou vzájemnou polohu svařovaných dílů.

Svařovací přípravekSvařovací přípravek

Pochůzí plošina

Vypracování výrobní dokumentace pochůzí plošiny o rozměrech 5000x9000mm a výšky 600mm která usnadňuje přístup k instalovanému zařízení ve střední části plošiny. Plošina byla zpracována na základě projekčních podkladů a je navržena jako ocelová svařovaná konstrukce s pochůzímy plechy.

Pochůzí plošinaPochůzí plošina

Šnekové hřídele

Zhotovení výrobní dokumentace podle stávajícího dílu s přihlédnutím na nové požadavky zákazníka. Jednalo se o dvě šnekové hřídele s pravým a levým stoupáním šnekovnice. Hřídele byly určeny pro šnekové podavače ve zpracovatelském průmyslu.

Šneková hřídelŠneková hřídelŠneková hřídel

Vozík-svařovací přípravek

Vypracování výrobní dokumentace pro výrobu a manipulaci svarku.

Svařovací přípravekSvařovacví přípravek

Plošina s přístřeškem

Návrh rozšíření plošiny s přístřeškem. Tato plošina umožňuje usnadňuje manipulaci a přístup obsluhy při plnění cisteren.

Plošina s přístřeškemPlošina s přístřeškemPlošina s přístřeškem

Části potrubních rozvodů

Vypracování výrobní dokumentace částí potrubních rozvodů na základě proječních podkladů a požadavků zákazníka.

Potrubní rozvodyPotrubní rozvodyPotrubní rozvody

Zásobník sypkých hmot

Vypracování výrobní dokumentace kruhového zásobník sypkých hmot o průměru 5000mm a výšky 7000mm. Výrobní dokumentace byla zpracovány na základě proječních a statických podkladů.

Zásobník

Odprašovací potrubní rozvody

Vypracování výrobní dokumentace odprašovacího potrubí. Výrobní dokumentace byla zpracovány na základě proječního návrhu.

Potrubní rozvodyPotrubní rozvodyPotrubní rozvody 

Držák odtahu extruze

Návrh, výroba a dodání držáku hadic odtahu do výroby zdravotnických přístrojů.

Držák odtahuDržák odtahuDržák odtahu