MOŽNOSTI SESTAVENÍ KLOUBOVÝCH STĚN

Základní příklady sestavení jsou zobrazeny níže. Možností sestavení a kombinací panelů s příčkami jsou ale mnohem větší a umožňují navrhovat stěny dle  potřeby a požadavku.

Všechny rámy jsou osazeny oboustranně montovanými panty, které zajišťují spoje mezi jednotlivými panely a po rozpojení jedné, nebo druhé strany i natáčení v rozsahu +/-90°. Rozpojení i spojení pantu je jednoduché, rychlé a lze ho provádět bez použití nářadí.
Pro zajištění stability rámů musí být na rámy instalovány stabilizační příčky. Počty a místa umístění příček je nutno volit podle celkové velikost stěny a také s ohledem na předpokládaný pohyb osob kolem stěny. V případě potřeby vám rádi připravíme nárh stěny včetně doporučeného rozmístění příček.

Pro zajištění stability samostatně stojících stěn je nutné k bokům rámů přichytit minimálně jednu stabilizační příčku na každou stranu rámu.

Jednodílné stěny

Samostatně stojící stěna sestavená z jednoho rámu a čtyř stabilizačních příček. Toto sestavení nabízí maximální stabilitu. Je vhodné nejen jako samostatně stojící, ale i jako základní stabilizační prvek při sestavování dlouhých přímých a rozsáhlých stěn. Při tomto sestavení je možno použít jakýkoliv rám. Rám nemusí být vybaven kolečky, nohy ani ochrannou lištou. Tyto opěrné prvky jsou součástí stabilizačních příček. Základní samostatně stojící stěna sestavená z jednoho rámu a dvou stabilizačních příček umístěných proti sobě na jednom sloupu. Rám musí být vybaven stejnými opěrnými prvky jako stabilizační příčky (kolečka, nohy, lišta).
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Základní samostatně stojící stěna sestavená z jednoho rámu a dvou stabilizačních příček umístěných proti sobě. Na každém sloupu jedna příčka. Rám musí být vybaven stejnými opěrnými prvky jako stabilizační příčky (kolečka, nohy, lišta). Stěna s jedním rámem uchycená ke stěně budovy pomocí dvou kotevních desek.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení

Stěny sestavené ze dvou a více rámů

Samostatně stojící stěna sestavená ze dvou rámů a čtyř stabilizačních příček. Toto sestavení nabízí maximální stabilitu. Všechny stabilizační příčky jsou uchyceny na jednom rámu. Tento rám může být bez opěrných prvků (kola, nohy). Druhý rám je k prvnímu uchycen pouze pomocí oboustranných kloubů a musí být vybaven odpovídajícími opěrnými prvky. Samostatně stojící stěna sestavená ze dvou rámů a dvou stabilizačních příček. Obě stabilizační příčky jsou uchycena na jednom sloupu. Druhý rám je k prvnímu uchycen pouze pomocí oboustranných kloubů. Oba rámy musí být vybaveny odpovídajícími opěrnými prvky.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Samostatně stojící stěna sestavená ze dvou rámů a dvou stabilizačních příček. Každá stabilizační příčka je uchycena na jednom rámu. Oba rámy musí být vybaveny odpovídajícími opěrnými prvky. Samostatně stojící stěna sestavená ze dvou rámů a dvou stabilizačních příček. Každá stabilizační příčka je uchycena na jednom rámu. Oba rámy musí být vybaveny odpovídajícími opěrnými prvky.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Stěna sestavená ze dvou rámů uchycená ke stěně budovy pomocí dvou kotevních desek. Samostatně stojící stěna sestavená ze tří rámů a čtyř stabilizačních příček. Toto sestavení nabízí vysokou stabilitu. Všechny stabilizační příčky jsou uchyceny na prostřením rámu. Tento rám může být bez opěrných prvků (kola, nohy..). Krajní rámy jsou ke středovému uchyceny pouze pomocí oboustranných kloubů a musí být vybaveny odpovídajícími opěrnými prvky (kola, nohy..).
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Samostatně stojící stěna sestavená ze tří rámů a tří stabilizačních příček.  Ke každému rámu je uchycena jedna stabilizační příčka. Samostatně stojící stěna sestavená ze čtyř rámů. Stabilitu rámu zajišťuje rozestavení panelů do tvaru L. Rámy nejsou vybaveny stabilizačními příčkami.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Samostatně stojící stěna sestavená z pěti rámů. Stabilitu rámu zajišťuje rozestavení panelů a v přímé části dvě stabilizační příčky. Samostatně stojící stěna sestavená z pěti rámů. Stabilitu rámu zajišťuje rozestavení panelů a v krajní části stabilizační příčka.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení
Křížení stěn sestavené ze čtyř rámů. Stabilitu rámu zajišťuje rozestavení panelů. Křížení stěn sestavené ze tří rámů. Stabilitu rámu zajišťuje rozestavení panelů.
Kloubová stěna - sestavení Kloubová stěna - sestavení